UNAPRED PRIPREMLJEN PLAN REOGRANIZACIJE ILI PLAN REOGRANIZACIJE

Unapred pripremljeni plan reorganizacije (UPPR) predstavlja dokument kojim se planira revitalizacija poslovnih procesa preduzeća koje je zapalo u finansijske teškoće, a koji se podnosi uz predlog za pokretanje stečajnog postupka, saglasno čl. 155, st. 4. Zakona o stečaju.

Sadržinu UPPR-a čini popis mera i sredstava za sprovodjenje Plana reorganizacije, a u cilju obezbeđenja povoljnijeg namirenja poverilaca u odnosu na bankrotstvo, a posebno ako postoje ekonomski opravdani uslovi za nastavak dužnikovog poslovanja. U ovom smislu, unapred pripremljeni plan reorganizacije sadrži popis imovine, obaveza i potraživanja, prikaz plana namirenja poverilaca i performansi preduzeća za vreme izvođenja UPPR. Cilj plana jeste da se preduzeće vrati u profitabilne poslovne tokove i nastavi neometano obavljanje delatnosti kroz reorganizaciju.

Nas stručni tim vrši izradu:
- Planova reorganizacije za subjekte koji su u stečaju kao i
- Unapred pripremljenih planova reorganizacije za subjekte kod kojih postoje realne mogućnosti da se postojeća situacija prevaziđe sprovođenjem postupka reorganizacije.


OSTALE USLUGE:
TRANSFERNE CENE
PROCENA VREDNOSTI IMOVINE, KAPITALA I AKCIJA
SUDSKA VEŠTAČENJA
REZERVISANJA ZA NAKNADE ZAPOSLENIMA -MRS-19

 

 KONTAKT

INFORMACIJE

  • Adresa: Imotska 1,p.f. 45 11040 Beograd
  • Telefon:(+381) 11 635-09-55
  • Email: office@transfernecene.info

lokacija