SUDSKA VEŠTAČENJA

Pod veštačenjem, u opštem smislu, podrazumeva se vrsta kreativnih poslova na utvrđivanju činjenica saglasno zadatku veštačenja uz korišćenje naučnih, tehničkih dostignuća, važećih pravila struke i propisa uz korišćenje iskustva i veštine za uočavanja i čitanje tragova, a što se iskazuje u nalazu veštaka. Na osnovu tako utvrđenih činjenica daje se stručno mišljenje koje mora biti istinito, jasno i nedvosmisleno o čemu se sačinjava izveštaj o veštačenju koji se sastoji od: opšteg dela, zadatka veštačenja, nalaza sa utvrđenim činjenicama i mišljenja.

Pravno lice je daleko pouzdanije i kvalifikovanije u postupku veštačenje od veštaka pojedinca. FINEKS kao pravno lice upisano je u Registar pravnih lica za obavljanje poslova veštačenja kod Ministarstva pravde RS i pruža usluge veštačenja iz svih oblasti, a koje obuhvataju:
-izradu nalaza i mišljenja veštaka kao podlogu za pripremanje i podizanje tužbe
-izradu nalaza i mišljenja u toku trajanja sudskog postupka bilo na osnovu angažovanja od suda ili na zahtev parnične strane u cilju davalja stručnog mišljenja na već postojeći nalaz veštaka
-poslovi stručnog savetnika u parničnim i krivičnim postupcima

FINEKS je osnivač Udruženja sudskih veštaka KOLEGIJUM EKSPERT, Beograd koji ima 25 članova - sudskih veštaka iz raznih oblasti i to:
-sudski veštaci ekonomsko-finansijske struke
-sudski veštaci građevinske struke
-sudski veštaci mašinske struke
-sudski veštaci elektrotehničke struke


OSTALE USLUGE:
TRANSFERNE CENE
PROCENA VREDNOSTI IMOVINE, KAPITALA I AKCIJA
UNAPRED PRIPREMLJEN PLAN REORGANIZACIJE ILI PLAN REORGANIZACIJE
REZERVISANJA ZA NAKNADE ZAPOSLENIMA -MRS-19

 KONTAKT

INFORMACIJE

  • Adresa: Imotska 1,p.f. 45 11040 Beograd
  • Telefon:(+381) 11 635-09-55
  • Email: office@transfernecene.info

lokacija