V REZERVISANJA ZA NAKNADE ZAPOSLENIMA -MRS-19

U skladu sa postojećim propisima i Međunarodnim računovodstvenim standardom broj 19 – Naknade zaposlenima, u Srbiji se već petnaestak godina zahteva rezervisanje i obelodanjivanje obaveza za otpremine zaposlenih pri odlasku u penziju, jubilarne nagrade i neiskorišćene godišnje odmore.

Revizori insistiraju na obračunu rezervisanja naknada zaposlenima koje će biti isplaćene u budućnosti (pri odlasku u penziju ili prigodnoj godišnjici zaposlenja). Za pravilnu primenu MRS 19, pored računovodstvenog, potrebno je i aktuarsko znanje. Takođe, s obzirom na veliki broj problema u primeni MRS 19 u Srbiji, potrebno je i relevantno iskustvo iz ove oblasti.

Suština zahteva za primenu MRS 19 je da se budući izdaci koje će kompanija imati prema zaposlenima adekvatno procene i ravnomerno optereti troškovima ceo period u kome se oni stvaraju. Trošak otpremnina i jubilarnih nagrada ne nastaje u trenutku isplate, nego tokom radnog veka kod poslodavca, dok trošak za neiskorišćene godišnje odmore pripada godini u kojoj je zarađen.

Prilikom izrade elaborate o rezervisanju za naknade zaposlenih vršimo sledeće poslove:
- Obračun rezervisanja za prethodnu 2015. godinu (ako je ovo prvo rezervisanje);
- Obračun rezervisanja za tekuću, 2016. godinu;
- Obračun za tekuću 2016. godinu, po aktuarskim pretpostavkama za 2015. godinu
- Obračun za potrebe obelodanjivanja, uključujući i obračun troška rada za tekuću godinu (za koju se vrši obračun), predviđenog troška kamate, kao i aktuarskih dobitaka i gubitaka;
- ukidanja ranijih rezervisanja;

OSTALE USLUGE:
TRANSFERNE CENE
PROCENA VREDNOSTI IMOVINE, KAPITALA I AKCIJA
SUDSKA VEŠTAČENJA
UNAPRED PRIPREMLJEN PLAN REORGANIZACIJE ILI PLAN REORGANIZACIJE

 KONTAKT

INFORMACIJE

  • Adresa: Imotska 1,p.f. 45 11040 Beograd
  • Telefon:(+381) 11 635-09-55
  • Email: office@transfernecene.info

lokacija