fineks

sa povezanim stranama i pomoć u njihovom razumevanju (vrste transakcija, obim transakcija, mehanizmi formiranja cena, ugovori)

I

Identifikovanje transakcija

sa povezanim stranama i pomoć u njihovom razumevanju (vrste transakcija, obim transakcija, mehanizmi formiranja cena, ugovori)

definisanje i klasifikaciju delatnosti, informacije o tržišnim uslovima, pregled tržišnog učešća, pregled glavnih konkurenata

A

Analiza delatnosti

definisanje i klasifikaciju delatnosti, informacije o tržišnim uslovima, pregled tržišnog učešća, pregled glavnih konkurenata

Priprema dokumentacije vezane za strukturu grupe preduzeća kojoj Poreski obveznik pripada njegove pozicije u okvir ugrupe

A

Analiza Dokumentacije

Priprema dokumentacije vezane za strukturu grupe preduzeća kojoj Poreski obveznik pripada njegove pozicije u okvir ugrupe

izrada analize u poredivosti transakcija, funkcionalne analize kod kontrolisanih transakcija

F

Funkcionalna Analiza

izrada analize u poredivosti transakcija, funkcionalne analize kod kontrolisanih transakcija

za proveru usklađenosti transfernih cena sa cenama utvrđenim po principu „van dohvata ruke

i

Izbor Metode

za proveru usklađenosti transfernih cena sa cenama utvrđenim po principu „van dohvata ruke"

Sa našim analazima čija forma i sadržina je u skladu sa zakonskim odredbama.

I

Izrada Izveštaja

Sa našim analazima čija forma i sadržina je u skladu sa zakonskim odredbama.


Za više informacija kliknite ovde
Transferne Cene I      Transferne Cene Pitanja      Pravila OECD

      Transferne-cene-osnovni-pojmovi

      Povezana-lica-i-transferne-cene      Finansijsko-savetovanje      Poreske Usluge      Izrada planova srednjoročnog i dugoročnog plana poslovne strategije i razvoja

KONTAKT

INFORMACIJE

  • Adresa: Imotska 1,p.f. 45 11040 Beograd
  • Telefon:(+381) 11 635-09-55
  • Email: office@transfernecene.info

lokacija